Ideje školy2018-08-06T14:46:43+00:00

Škola Vela

Vela je škola objevů, ve které děti získají přehled o světě a naleznou podporu pro rozvoj svých schopností a sebedůvěry.

svobodné prostředí

Děti spoluvytváří prostředí školy. Podporujeme zvídavost a chuť učit se.

komunikace

Děti se učí otevřeně vyjadřovat a ohleduplně komunikovat. Zakládáme si na vzájemné důvěře.

spolupráce

Děti v rámci aktivit spolupracují a společně řeší složité situace.

samostatnost

Děti rozvíjí svou samostatnost, aby dokázaly zvládat každodenní výzvy a byly připravené na život.

zodpovědnost

Děti jdou cestou k vlastnímu rozhodování. Učí se zodpovědnosti za sebe, ale také za nejbližší okolí a svět kolem nás.

učení

Děti se učí na základě vnitřní motivace. Věnují se tomu, co je zajímá, nebojí se chybovat.

hry

Děti ve škole nacházejí podporu pro svou tvořivost. Mají prostor hrát si a objevovat.

vztahy

Děti se cítí dobře mezi sebou i mezi dospěláky. Dobré vztahy a bezpečné klima ve škole jsou podmínkou úspěšného rozvoje dětí.

smysluplnost

Děti poznávají svět v souvislostech. Rozvíjíme dovednosti potřebné pro život v 21. století.

radost

Děti mají svou školu rády. Radost z učení je jedna ze zásadních věcí pro sebevzdělávání.