Učitel je pro nás hrdina!

Redefinujeme roli učitelů (neměníme označení “učitel”, tvoříme nový obsah). Učitele chápeme jako manažery svých tříd, mediátory denních situacích, poradce pro rodiče, inspiraci pro děti. Naši učitelé naše hodnoty žijí, sdílejí a proto snáze předávají dětem.

Chceš se k nám přidat?

Podívej se, koho hledáme. >

Věnují se dětem ve třídách

Martina Růžičková
Učím děti na prvním stupni, specializuji se na metody kritického myšlení a matematiku Hejného >
Lucie Fajfrová
Věnuji se dětem na druhém stupni, mým hlavním oborem jsou matematika a fyzika >
Magda Nováková Lindová
Starám se o anglické programy i lektory ve škole, učím angličtinu a němčinu >
Denisa Raichlová
Věnuji se dětem na druhém stupni, mými hlavními obory jsou český jazyk, historie a společenské vědy >
Jan Přeslička
Učím děti na prvním stupni. Podílím se na školení pedagogů. Mojí specializací je Hejného matematika >
Renáta Farkašová
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, zaměřuji se na environmentální výchovu >
Beth Liebermann
Učím angličtinu na I. i II. stupni, zajišťuji výtvarné workshopy a lektoruji odpolední aktivitu English Club. >

Zajišťují odpolední program

Anna Neumannová
tel.: 797 995 604
Koordinuji odpolední program ve škole, starám se o externí lektory a pronájmy. Dětem dopoledne i odpoledne nabízím hlavně outdoorové a pohybové aktivity >
Martu Hlavajová
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, specializuji se na výtvarné umění >
Barbora Kverková
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, podílím se na asistencích ve třídách, odpoledne dětem nabízím např. dramatický workshop >
Veronika Hozáková
Provázím děti a rodiče jako školní psycholog, podporuji děti v osobnostním rozvoji. Pro školu vyvíjím programy zaměřené na emoční inteligenci >
Lucie Filipová
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, podílím se na asistencích ve třídách >

Starají se o chod školy

Eva Dittrich Sanigová
tel.: 797 995 601
Školu provozuji a tvořím jí vhodné podmínky, pečuji o tým a komunikuji s rodiči >
Anežka Všianská
tel.: 797 995 603
Podílím se na organizaci chodu školy, koordinuji odpolední program, pečuji o tým a realizuji odpolední aktivity s dětmi >
Albert Málek
Na recepci pomáhám vyřídit dětem i dospělým to, co zrovna potřebují. Pro druhý stupeň připravuji a realizuji témata a projekty z přírodních věd. >
Kateřina Kuberová
tel.: 797 995 602
Organizuji chod školy, dohlížím na koncept, starám se o děti i dospělé >

Externě s námi spolupracují

Lucie Kučerová
Spolupracuji jako školní metodik prevence a speciální pedagog, podporuji děti se speciálními vzdělávacími potřebami >
Jiří Junek
Školu jsem navrhl a dále se o rozvoj a koncepci jejích prostor starám. Dětem i dospělým radím s Apple světem. >