Náš tým2018-08-06T14:26:26+00:00

Učitel je pro nás hrdina!

Redefinujeme roli učitelů (neměníme označení “učitel”, tvoříme nový obsah). Učitele chápeme jako manažery svých tříd, mediátory denních situacích, poradce pro rodiče, inspiraci pro děti. Naši učitelé hodnoty školy žijí, sdílejí a proto snáze předávají dětem.

Chceš se k nám přidat?
Ozvi se.

Věnují se dětem ve třídách

Mám vystudovaný obor Personální management na ČVUT (Bc.), rok jsem studovala navazující magisterské studium učitelství pro první stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Nyní studuji dramatickou výchovu na DAMU se zaměřením na pedagogicko-uměleckou práci s dětmi. Dva roky jsem pracovala na základní škole v Šeberově, od září 2016 do března 2018 jsem pracovala jako prvostupňový pedagog na ZŠ Livingston. Mám zkušenost s vedením skupiny dětí na individuálním vzdělávání (domškoláků). Od roku 2007 pracuji ve vedení skautských oddílů v organizaci Junák – Český skaut. Absolvovala jsem kurzy MBTI typologie a Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Ráda pracuji s Hejného matematikou. Ve volném čase zpívám v kapele a hraji v divadle.

Martina Růžičková

Učím děti na prvním stupni, specializuji se na metody kritického myšlení a matematiku Hejného.

Na Matematicko-fyzikální fakultě UK jsem vystudovala doktorské studium matematiky. Poté jsem působila jako vědecký pracovník na Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd, kde jsem i nadále redaktorkou mezinárodního vědeckého časopisu. Absolvovala jsem doplňující studium učitelství na Pedagogické fakultě, včetně semináře Hejného matematiky pro 2.stupeň, završené prací na téma Outdoorová matematika. Učila jsem jako asistent při výuce na MFF UK a jeden rok na druhém stupni ZŠ. Od dubna 2017 do ledna 2018 jsem spoluvytvářela druhý stupeň na ZŠ
Livingston. Mou zálibou je matematika, ale také procházky přírodou, její pozorování, ochrana. Mám dvě malé děti a kromě své rodiny mám ráda film, (deskové) hry a hlavolamy.

Lucie Fajfrová

Věnuji se dětem na druhém stupni, mým hlavním oborem jsou matematika a fyzika.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, učitelství německého a anglického jazyka (Mgr.). Stejný obor jsem studovala 2 semestry i na Filozofické fakultě Univerzity Augsburg v Německu. V roce 2004 jsem spoluzaložila jazykovou školu Jeden jazyk nestačí. Školní rok 2006/2007 jsem strávila na Culford School v Anglii, kde jsem učila děti anglický a německý jazyk. Pracovala jsem jako táborová vedoucí, lektorka kurzů angličtiny pro děti i dospělé, překladatelka a soudní tlumočnice. Od září 2015 do ledna 2018 jsem se starala o jazykovou výuku v ZŠ Livingston. Absolvovala jsem kurzy Montessori pedagogiky a Respektovat a být respektován, pravidelně navštěvuji koference a semináře pro jazykové učitele. Mám 2 děti. Ráda tancuji, sportuji a vařím.

Magda Nováková Lindová

Starám se o anglické programy i lektory ve škole, učím angličtinu a němčinu.
previous arrow
next arrow
Slider

Zajišťují odpolední a specializovaný program

Vystudovala jsem rekreologii na Fakultě tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci (Mgr.). V rámci programu ERASMUS jsem studovala na Fakultě sportu Univerzity v Lublani (Slovinsko). V roce 2017 jsem ukončila sebezkušenostní terapeutický výcvik skupinové analýzy organizovaný IGA Praha. Absolvovala jsem Letní školu rozvojové spolupráce a školení neformálního vzdělávání Vypsaná fixa. Koordinovala jsem vzdělávací aktivity v organizaci Greenpeace, jsem bývalou táborovou vedoucí a elévkou v Prázdninové škole Lipnice. Od září 2014 do ledna 2018 jsem spolupracovala se ZŠ a ZC Livingston a od ledna do června 2018 se SCIO školou Praha 6. Na školách jsem vedla družinové aktivity a starala se o kroužky a externí lektory. Zajímám se o životní prostředí, turistiku, zdravý životní styl a o práva zvířat.

Anna Neumannová

Koordinuji odpolední program ve škole, starám se o externí lektory a pronájmy. Dětem dopoledne i odpoledne nabízím hlavně outdoorové a pohybové aktivity.

Vystudovala jsem Univerzitu Mateja Bela v Banské Bystrici, obory výtvarná tvorba a vzdělávání + etická a občanská výchova (Mgr.). Šest let jsem pracovala v kulturním centru Stanica Žilina-Zariečie, kde jsem vedla výtvarné dílny pro děti predškolního věku, prvního a druhého stupně základní školy a pro studenty střední školy a spolupodílela jsem se na vytváření programu pro rodiny s dětmi. Na Žilinské univerzitě jsem vyučovala předmět Dějiny současného umění. Participuji na různých projektech jako je např. dětská současná opera 2‘16“ a pol: Vesmírna odysea nebo zvuková performance DTBZ: Bezfarebné zelené myšlienky zúrivo spia. Od září 2017 do dubna 2018 jsem pracovala v družině v rámci ZŠ Livingston. Pravidelně připravuji mládež na talentové zkoušky na umělecké školy. Ve svém volném čase se věnuji vlastní umělecké činnosti, mám za sebou více samostatných výstav. Kromě umění s oblibou chodím po horách nebo se věnuji pěstování.

Martu Hlavajová

Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, specializuji se na výtvarné umění.

Odmaturovala jsem na pedagogickém lyceu, kde jsem se blíže seznámila s dramatickou výchovou. Ukončuji poslední ročník bakalářského studia na Katedře výchovné dramatiky na DAMU. Od dětství jsem navštěvovala skautské středisko, později jsem se podílela na vedení dívčího oddílu a následně vedla oddíl předškoláků. Od ledna 2017 do dubna 2018 jsem působila v družině ZŠ Livingston. Mám zkušenosti s doučováním českého a anglického jazyka. Ve volném čase nejraději cestuji, chodím po horách, lezu na umělých stěnách, chodím do galerií a divadel.

Barbora Kverková

Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, podílím se na asistencích ve třídách, odpoledne dětem nabízím např. dramatický workshop.

Studuji předškolní a mimoškolní pedagogiku na VOŠ pedagogické a sociální a chemii na VŠCHT. Pracovala jsem dva roky v lesní mateřské škole v Úvalech. Doučuji studenty ze ZŠ, SŠ a VŠ. Od roku 2012 vedu oddíl 40 dospívajících skautů a skautek, působím také jako instruktorka na kurzech pro oddílové vedoucí a dospělé skauty. Ráda jezdím na běžkách, koloběžkách a jsem hrdou členkou improtýmu Řeknivěž! Ve volných chvílích píšu dopisy, zajdu do divadla nebo na slam poetry. Snažím se žít v souladu s myšlenkou Zero Waste.

Renáta Farkašová

Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, zaměřuji se na environmentální výchovu.

Studuji Speciální pedagogiku a Andragogiku a personální řízení na Univerzitě Karlově v Praze. Zajímám se o zážitkovou pedagogiku, na kurzy jezdím jako účastník, ale také jako lektor. Mám zkušenosti s vedením kroužků pro děti (dramaťák, zahradničení, angličtina). Od září 2015 do dubna 2018 jsem působila v ZC a ZŠ Livingston, vedla jsem družinové aktivity a do tříd jsem docházela jako asistent. Absolvovala jsem kurz první pomoci. Vedu skautský oddíl, hraji na kytaru a často cestuji.

Lucie Filipová

Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, podílím se na asistencích ve třídách.
previous arrow
next arrow
Slider

Starají se o chod školy

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory sociologie (PhDr.) a Učitelství pro střední školy (Mgr.). Učila jsem středoškolské i vysokoškolské studenty, spoluzaložila časopis pro studentskou vědu Člověk. Pět let jsem pracovala ve společnosti Scio. Sleduji trendy ve vzdělávání ve škole i mimo ni, několikrát do roka jezdím pro inspiraci na české i zahraniční školy. V roce 2014 jsem spoluzaložila ZŠ Livingston v Praze 9 – Čakovicích, svůj podíl jsem v prosinci 2017 prodala a svou činnost ve škole ukončila. Nyní provozuji ZŠ Vela, kam přináším svůj koncept vzdělávání.

Dále se vzdělávám, absolvovala jsem rozsáhlé vzdělávání v oblasti Montessori pedagogiky, Respektujícího přístupu k dětem i Nenásilné komunikace, navštěvuji konference o vzdělávání.

Eva Dittrich Sanigová

Školu provozuji a tvořím jí vhodné podmínky, pečuji o tým a komunikuji s rodiči.

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor pedagogika (Mgr.) se zaměřením na pedagogické poradenství a osobnostně sociální rozvoj. V letech 2009-2015 jsem učila na 1. stupni v programu Začít spolu a v bilingvních třídách na ZŠ a MŠ Angel v Praze 12. Následující dva roky jsem se podílela na provozování Základní školy Livingston. Jsem členkou Junáka – českého skauta, vedla jsem skautský oddíl, lektorovala kurzy pro dospělé. Spolupracuji na přípravách velkých skautských akcí v zahraničí – Jamboree 2015 v Japonsku a Jamboree 2019 v USA.

Kateřina Kuberová

Organizuji chod školy, dohlížím na koncept, starám se o děti i dospělé.

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor sociální pedagogika (NMgr.) a pedagogika volného času v Liberci (Bc.). Z toho jsem jeden semestr pobývala na Erasmu v Lublani. Mám absolvovaný dvouletý výcvik v arteterapie a artefiletice u Mariany Štefánčíkové. Od září 2016 do dubna 2018 jsem pracovala v ZŠ Livingston jako koordinátorka a lektorka v družině. Působím jako dobrovolník v různých neziskových organizací – Prázdninové škole Lipnici, Junák a Projekt Lata. Mám ráda dobrou kávu, jógu, chození po horách a plachtění na moři.

Anežka Všianská

Podílím se na organizaci chodu školy, koordinuji odpolední program, pečuji o tým a realizuji odpolední aktivity s dětmi.

Na vysoké škole jsem se věnovala nejprve Sportovnímu managementu na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci (Bc.), později Podnikové ekonomice a managementu na VŠE v Praze (Ing.). Pracovala jsem jako regionální marketingový manager a specialista v bankovním sektoru.

Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, základní kurz principů TCM (tradiční čínská medicína), věnuji se tchai-ťi, čchikungu a sportování obecně.

Petra Kašparová

Ve škole se starám o dospělé i děti, zajišťuji její provoz.
previous arrow
next arrow
Slider

Externě s námi spolupracují

Vystudovala jsem Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením a následně obor Speciální pedagogika - učitelství na PedF Univerzity Karlovy (Mgr.). Během studia jsem se věnovala práci s dětmi i dospělými se specifickými potřebami. Sedm let jsem pracovala jako pedagog ve věkově heterogenní třídě pro děti se specifickými poruchami učení a chování a působila jako školní metodik prevence na základní škole. Podílím se na vedení letního dětského tábora, mám ráda klasickou hudbu, knihy, cestování a svou bulteriérku.

Lucie Kučerová

Spolupracuji jako školní metodik prevence a speciální pedagog, podporuji děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Slider