Učitel je pro nás hrdina!

Redefinujeme roli učitelů (neměníme označení “učitel”, tvoříme nový obsah). Učitele chápeme jako manažery svých tříd, mediátory denních situacích, poradce pro rodiče, inspiraci pro děti. Naši učitelé naše hodnoty žijí, sdílejí a proto snáze předávají dětem.

Chceš se k nám přidat?

Podívej se, koho hledáme. >

Věnují se dětem ve třídách

Martina Růžičková
Učím děti na prvním stupni, specializuji se na metody kritického myšlení a matematiku Hejného >
Renáta Farkašová
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, zaměřuji se na environmentální výchovu >
Barbora Hakenová
Učím děti na prvním stupni. Mojí specializací je český jazyk, mediální výchova a dějiny 20. století. >
Lucie Filipová
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, podílím se na asistencích ve třídách >
Beth Liebermann
Učím angličtinu na I. i II. stupni, zajišťuji výtvarné workshopy a lektoruji odpolední aktivitu English Club. >
Jacob Jirak
Učím angličtinu na I. i II. stupni, zajišťuji pohybové aktivity a jsem součástí odpoledních programů. >
Zuzana Matějková
Učím děti na druhém stupni. Mojí specializací jsou přírodní vědy a badatelská výuka. >
Anna Nováková
Učím děti na druhém stupni, mojí specializací jsou dějiny a španělština. >
Markéta Králová
Učím děti na druhém stupni, jsem metodička prevence a specialistka v oblasti čtenářství. >
Filip Sommer
Učím děti na druhém stupni, specializuji se na zeměpis a geografii. >

Zajišťují odpolední program

Anna Neumannová
tel.: 797 995 604
Koordinuji odpolední program ve škole, starám se o externí lektory a pronájmy. Dětem dopoledne i odpoledne nabízím hlavně outdoorové a pohybové aktivity >
Martu Hlavajová
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, specializuji se na výtvarné umění >
Barbora Kverková
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, podílím se na asistencích ve třídách, odpoledne dětem nabízím např. dramatický workshop >
Lucie Doležalová
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, podílím se na asistencích ve třídách, nabízím hudebně zaměřené a outdoorové aktivity. >

Starají se o chod školy

Eva Dittrich Sanigová
tel.: 797 995 601
Školu provozuji a tvořím jí vhodné podmínky, pečuji o tým a komunikuji s rodiči >
Albert Málek
Na recepci pomáhám vyřídit dětem i dospělým to, co zrovna potřebují. Pro druhý stupeň připravuji a realizuji témata a projekty z přírodních věd. >
Kateřina Kuberová
tel.: 797 995 602
Organizuji chod školy, dohlížím na koncept, starám se o děti i dospělé >
Alexandra Halousková
Na recepci pomáhám dětem i dospělým, věnuji se focení. >

Externě s námi spolupracují

Lucie Kučerová
Spolupracuji jako školní metodik prevence a speciální pedagog, podporuji děti se speciálními vzdělávacími potřebami >
Jiří Junek
Školu jsem navrhl a dále se o rozvoj a koncepci jejích prostor starám. Dětem i dospělým radím s Apple světem. >