30. výročí Sametové revoluce v ZŠ Vela

Pro děti u nás ve škole je 20. století vzdálená historie. Ale většinou je opravdu zajímá a fascinuje. Jejich rodiče, prarodiče a někdy i prababičky a pradědečkové, kteří to 20. století žili, jim o něm vypráví. A děti jejich povídání často vnímají jako dobrodružství, příběhy, boj dobra se zlem a i když si často nezapamatují přesný letopočet, ten pocit a kontext v nich zůstává. A mají k tomu, co slyší, spoustu otázek. Ve Vele jim nejen pomáháme hledat odpovědi, ale klademe otázky další, vlastní. Tématu moderních dějin se věnujeme průběžně během celého školního roku.

Významná výročí české a československé historie se propisují do aktivit tříd i celé školy. Téma 30. výročí Sametové revoluce bylo i ve Vele v posledních dnech a týdnech velmi aktuální.

Starší děti se minulou středu vydaly na výlet a prošly si cestu průvodu z Albertova na Národní třídu, se zastávkou na Vyšehradě. Povídaly si o svobodě a demokracii a také o životě v Československu před Sametovou revolucí. Mj. si zkoušely poskládat svůj kádrový posudek.

Na pomoc si často bereme také materiály, které dětem pomáhají pochopit důležitost významných dnů, zasadit je do širších souvislostí, nebo pomáhají nahlédnout do uvedené doby dětskýma očima.

Tentokrát jsme tak využili nabídky krátkých filmů z projektu Jeden svět na školách.

Pro starší děti je k dispozici např. 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu nebo 1989: Z deníku Ivany A., pro ty mladší např. film Normalizační loutka.

Ti nejmenší se společně začetly do sametového komiksu Trikolora, který zachycuje listopadové události pohledem dětí.
Dnes, v úterý 19.11. jsme tématu Sametové revoluce věnovali celoškolní setkání. Vyslechli jsme proslov, který s pomocí dospělých připravily k příležitosti výročí starší děti, celá škola si vyzkoušela na vlastní kůži, co to znamená “zvonit klíči” a na závěr zazněla česká hymna. Hodnoty svobody, demokracie a osobní zodpovědnosti sdílí celá naše školní komunita a jsme za to moc rádi.