Dotazník pro zájemce o kombinované vzdělávání

Vážení rodiče, děkujeme vám za zájem o naši školu. MŠMT v režimu pokusného ověřování spustilo možnost zapisovat děti k částečné/distanční docházce do školy. Pomocí dotazníku zjišťujeme předběžný zájem a zvažujeme možné formy kombinovaného vzdělávání ve Vele.

např. specifické potřeby

Zákonní zástupci

Preferujeme samostudium s občasnými konzultacemi.
Preferujeme částečnou docházku do školy kombinovanou se samostudiem.
Preferujeme samostudium kombinované se zájmovými aktivitami.
Preferujeme samostudium podpořené online výukou.
Mám vlastní představu spolupráce se školou.
Prosím doplňte:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů.