Škola Vela nabízí dětem vzdělání pro budoucnost, technologie jsou tak jeho nedílnou součástí.

Digitální gramotnost, informační gramotnost, komunikační dovednosti, mediální gramotnost, kreativita, kritické myšlení, umění se učit, analytické myšlení, emoční inteligence… “Předměty”, které jsou dnes stejně důležité jako rodný jazyk nebo matematické dovednosti. Schopnost přemýšlet a k řešení zadaných problémů využívat dostupné zdroje, tedy i technologie, bude vysoce hodnocenou kvalifikací v době, kdy budou naši žáci hledat pracovní uplatnění. Programování je proto jednou z řady aktivit v naší škole, s rodiči sdílíme informace téměř výhradně elektronicky a rozvíjíme informatické myšlení napříč obory a aktivitami. Vzdělávat děti pro budoucnost znamená přizpůsobit školu 21. století.

Při zvažování, kterou cestou se v oblasti IT ve škole vydat, nebylo příliš možností. Výukových aplikací pro iPady je nejvíc, Apple předběhl dobu a ostatní jen dotahují. Rozhodli jsme se proto, i přes vyšší pořizovací náklady, pro zařízení od známé ovocnářské společnosti 😉 Od zmíněných iPadů, přes Macbooky, Apple TV umožňující snadné sdílení obsahu ve třídách, až po správu zařízení prostřednictvím MDM serveru.

Poslední zmíněné jsme zavedli v prosinci a lednu. Apple School Manager v kombinaci s MDM nám umožňuje mít přehled o jednotlivých zařízeních, spravovat je na dálku, hromadně aktualizovat, pořizovat aplikace nebo provádět složitější konfigurace – od úvodního nastavení po hromadnou správu hesel. Šetříme čas i síly, optimalizujeme procesy a máme přehled.

Samostatnou kapitolou je pak výhoda Apple zařízení spravovaných přes MDM server přímo pro školství – tzv. sdílený iPad. Ve třídě mají děti k dispozici tablet, na něm své individuální profily, tedy vlastní, soukromý obsah. Počet profilů v jednom zařízení není omezen, resp. je vázán pouze na paměťovou kapacitu samotného zařízení. Ke svým školním datům se tak navíc děti můžou dostat i z domova – z vlastních zařízení.

Vela chápe IT technologie jako nedílnou součást života – i toho školního. Pro výuku jsou aplikace, internet, prezentační nástroje a běžné kancelářské programy dostupné neustále. Pravidla pro komunikaci prostřednictvím mobilních zařízení stanovuje školní parlament, tzv. Přístav, kde hlasují děti společně s dospělými. Věnujeme se prevenci v oblasti chování na síti, otevřeně diskutujeme o nástrahách online světa.

GSuite, který je pro vzdělávací instituce poskytován zdarma, nám umožňuje sdílet práci v týmu i s dětmi. E-maily dětí jsou dostupné pouze v rámci školní domény a emaily dospělých nabízí neomezenou velikost uložiště. Podmínky běžné ve firmách jsou tak dostupné i ve školním prostředí.

65% dětí, které půjdou příští rok do první třídy, bude mít jednou zaměstnání, které dnes neexistuje. Pracovní příležitosti, které vyžadují dovednosti v oblasti IT technologií rostou 2,5x rychleji než ty, které zůstávají v analogovém světě. Děti je potřeba připravit na digitální dobu bez ohledu na jejich budoucí povolání. Klíčový pro jejich budoucnost je osobnostní rozvoj, který umožní udržet krok s dobou. Bez něj je jakákoliv orientace v informacích, datech či zdrojích nemožná.