V Hloubětíně jsme právě dnes zakončili třetí školní rok. Koncept, podle kterého škola funguje, s sebou neseme již šestým rokem. Za tu dobu jsme se mnohému naučili, některé představy opustili, ale to hlavní – hodnoty, na nichž naše práce stojí – zůstalo.

Školní rok 2020/2021 přinesl zejména pro starší děti velkou část online výuky, ještě více prověřil jejich vnitřní motivaci, schopnost samostatné práce, psychickou odolnost i odhodlání zdolat nečekané změny a překážky. Dospělí, kteří je tímto obdobím provedli, mají náš respekt, i pro ně to byla zatěžkávací zkouška. Podstata naší práce – vztah k dětem, osobní kontakt s nimi, vlastní příklad – byla najednou z dosahu, museli jsme hledat úplné nové cesty, pro učení i spolu-bytí v podmínkách, které nebyly jednoduché.
Mladší děti měly díky málotřídnímu uspořádání větší možnost do školy docházet, i tak na ně nařízení směřovaná k provozu dopadala – nemožnost vídat se s kamarády z jiných tříd tak jak jsou zvyklé, nutnost dodržování pravidel i časového rozvržení dne tak, jak to zrovna aktuální situace umožňovala, časté změny a nejistota. Rychlost, s jakou děti zvládly adaptaci na nové podmínky, odpovědnost, jakou za fungování školy převzaly i ochota hledat i přes celou řadu komplikací cesty, jak se mít dál ve škole dobře, nás mile překvapila. Zase a znovu se nám potvrzovalo, že dáme-li dětem důvěru, dokáží neuvěřitelné věci.

V rámci distanční výuky jsme si znovu ověřili, že …

  • s technologiemi je třeba počítat. Osvojení virtuálního prostředí Vely u dětí i dospělých nám velmi pomohlo zvládnout logistiku, efektivně předávat informace a alespoň částečně nahradit ztrátu osobního kontaktu – bez zbytečného stresu z neznámého.
  • pro řadu dětí je kombinace distanční a denní formy vzdělávání vhodná i do budoucna, je třeba hledat další formy ve vzdělávání. Nejen proto se Vela zapojila do Pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání. Nejen proto školu vnímáme jako širší platformu, která je součástí života dětí a která přesahuje tradiční pojetí školního vzdělávání.
  • vnitřní motivace je nenahraditelná. Bez ní, byť se všelijakými cestami a cestičkami, které se snaží děti přimět k učení, např. pod tlakem nebo pod záminkou zábavy, má vzdělávání mnohem horší výsledky.
  • kamarádi, potřeba někam patřit, sounáležitost, vazby, žité vztahy – to vše tvoří prostředí, ve kterém děti žijí a učí se, to vše podporuje jejich psychické zdraví a osobnostní rozvoj a je důležitější než cokoliv jiného.
  • dospělí ve Vele nejsou jen nositelé role pedagoga, jsou především osobnostmi a jdou dětem vlastním příkladem. Přátelské vazby, podpora, profesní růst podržely tým i v uplynulém roce.

Ačkoliv bychom si přáli vídat se ve škole bez přerušení, není možné vyloučit, že se na podzim opět část výuky přenese do virtuálního světa. Nevítáme to, ale jsme na to připraveni. Je to mj. i schopnost přizpůsobit se, reagovat na změny, analyzovat velké množství informací, rozhodovat se a reflektovat dosavadní kroky, které dělají Velu Velou. Tak jako se snažíme na budoucnost připravit děti, které do školy chodí, musíme na ni být připraveni i my sami.

Děkujeme za další společný rok a těšíme se na ten příští.
Eva