Již více než týden je Vela stejně jako všechny ostatní školy zavřená a děti se učí doma. Jak jsme zmiňovali dříve, děti z Vely jsou zvyklé organizovat si učení samostatně. Vědí, jak postupovat a čemu se věnovat, protože si své učení plánují běžně. Učitelé jim v těchto dnech sdílí další zdroje a materiály a konzultují přes Google Hangout (o tom vám ještě napíšeme :-))

Kromě nabídek materiálů a tipů na činnosti jsme domů rodičům a dětem poslali ale ještě další zprávu. A to, že zdraví, rodinná pohoda a zohlednění aktuálních možností rodičů jsou i teď mnohem důležitější než učebnice nebo pracovní listy. Rodiče v nově nastalých podmínkách nejspíše zařizují, jak se postarat o celou rodinu, potřebují pracovat, ať už z domova nebo z kanceláře, podpořit své rodiče či jiné příbuzné a role učitele základní školy by jim tedy neměla ze dne na den spadnout do klína. Děti se – obzvlášť v nastalé situaci – učí tak jako tak něco nového každý den.

V naší první zprávě rodičům po uzavření škol jsme se věnovali také tomu, co si vlastně doma počít, jak nejlépe zvládnout nečekanou změnu v tolika oblastech života. Za vhodné považujeme zavést s dětmi co možná nejpravidelnější denní režim, určitou rutinu. Pravidelnosti, které se opakují, pomáhají stabilizovat psychiku dětí i dospělých. Pomáhají rukodělné i fyzické aktivity. Dokud to ještě šlo a až to zase půjde, trávit co nejvíce času venku. Důležité také je, aby se děti řádně vyspaly – nejen pro podporu jejich imunity, ale právě i pro větší psychickou odolnost v nezvyklé situaci. Doporučujeme také limitovat čas strávený online, resp. mít přehled a povídat si o obsahu, kterému se děti na internetu věnují.

Co však dětem bude v následujících dnech a týdnech chybět nejvíc, jsou kamarádi a kolektiv. A proto myslíme i na to, jak vazby mezi dětmi nadále podpořit. V některých třídách už proběhl první videohovor – takový třídní kruh v online světě. Nejde při něm vůbec o výuku: „Ukázali jsme si své roušky, viděli jsme V. křečka i jeho třípatrovou klec, jednoho z Š. psů, T. fenku Amy a S. kocoura Orea. Pozdravil nás i jeden mladší brácha.“

Přejeme všem, nejen našim rodičům a dětem, aby se s nastalou situací vyrovnali co nejlépe, aby přenastavili svůj život tak, aby byl pro ně za změněných podmínek udržitelný co nejdéle – nevíme, kdy se do školy zpátky vrátíme. Co víme určitě, je, že vztahy, zodpovědnost, spolupráce, komunikace a samostatnost, na které klademe během školních dnů největší důraz, jsou dnes důležitější než kdy dřív. Jsme vděční, že máme společně s klienty – rodiči – alespoň na dálku možnost připravovat děti na svět, který již nikdy nebude jako dřív.