Škola Vela

Vela je škola objevů, ve které děti získají přehled o světě a naleznou podporu pro rozvoj svých schopností a sebedůvěry.

svobodné prostředí

Děti spoluvytváří prostředí školy, svým rozhodováním její chod ovlivňují.

komunikace

Děti se učí otevřeně vyjadřovat a ohleduplně komunikovat. Zakládáme si na vzájemné důvěře.

spolupráce

Děti v rámci aktivit spolupracují a společně řeší složité situace.

samostatnost

Děti rozvíjí svou samostatnost, aby dokázaly zvládat každodenní výzvy a byly připravené na život.

zodpovědnost

Děti jdou cestou k vlastnímu rozhodování. Učí se zodpovědnosti za sebe, ale také za nejbližší okolí a svět kolem nás.

učení

Děti se učí na základě vnitřní motivace. Podporujeme zvídavost a chuť učit se.

hry

Děti ve škole nacházejí podporu pro svou tvořivost. Mají prostor hrát si a objevovat.

vztahy

Děti se cítí dobře mezi sebou i mezi dospěláky. Dobré vztahy a bezpečné klima ve škole jsou podmínkou úspěšného rozvoje dětí.

smysluplnost

Děti poznávají svět v souvislostech. Rozvíjíme dovednosti potřebné pro život v 21. století.

radost

Děti mají svou školu rády. Radost z učení je jedna ze zásadních věcí pro sebevzdělávání.