Jak Vela funguje

Logo EU
Logo Národního pedagogického institutu ČR

Vela je zapojena do řady projektů. Jsme pilotní školou projektu Skauting do škol. Realizujeme projekty s finanční podporou hlavního města Prahy:

Vzděláváním v ZŠ Vela ke zkvalitnění výuky, Personalizované vzdělávání v ZŠ Vela, Primární prevence v ZŠ Vela

V rámci operačního programu Praha – Pól růstu ČR s podporou MHMP a ESF realizujeme projekt Demokratická základní škola (CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002080)

Jsme zapojeni v pokusném ověřování Proměna výuky dějin 20. stol. na českých základních školách, v Pokusném ověřování organizace, způsobu a forem vzdělávání v základních školách s oběma stupni základního vzdělávání s menšími třídními kolektivy a v Pokusném ověřování kombinovaného vzdělávání