Jak Vela funguje

Vela je zapojena do řady projektů. Jsme pilotní školou projektu Skauting do škol. Realizujeme projekty s finanční podporou hlavního města Prahy: Vzděláváním v ZŠ Vela ke zkvalitnění výuky, Personalizované vzdělávání v ZŠ Vela, Primární prevence v ZŠ Vela.