Blog2020-12-30T08:28:28+01:00

Blog

Pomáhej, jak umíš

31. března 2022|

Říkáme si, že pomáhat můžeme tím, co umíme nejlépe a u nás ve Vele umíme pečovat o děti. Přišlo nám proto logické, že se postaráme o některé děti z Ukrajiny, které přichází do cizí země, aby unikly před válkou.

Protože ve dvou se to lépe táhne…

5. ledna 2022|

Od počátku vzniku konceptu školy jsem věděla, že nutně potřebuji parťáka. Někoho, kdo bude o chodu školy vědět všechno co já, budeme vzájemně zastupitelní, tým bude mít oporu ve více lidech a kontinuita chodu školy bude zajištěná i ve chvílích, kdy nebudu z různých důvodů přítomná.

Třetí školní rok v Hloubětíně

30. června 2021|

V Hloubětíně jsme právě dnes zakončili třetí školní rok. Koncept, podle kterého škola funguje, s sebou neseme již šestým rokem. Za tu dobu jsme se mnohému naučili, některé představy opustili, ale to hlavní - hodnoty, na nichž naše práce stojí - zůstalo.

Den s …

26. března 2021|

Ve Vele díky věkově smíšeným skupinám chodily do školy většinu tohoto školního roku děti z 1. – 4. ročníku, ti starší jsou až na krátkou pauzu v prosinci doma od října. V březnu se znovu uzavřely školy i pro mladší děti. Na jedné z konzultací na prvním stupni ve složení rodiče – dítě – dospělák z Vely padla věta “jen teda nevím, zda budu veterinářka nebo cukrářka”. Milé pousmání nad odlišností dvou možností vedlo k nápadu zprostředkovat dětem kontakt s různými profesemi. 

Vela a rok 2020

29. ledna 2021|

Kam se podíváte, tam je rok 2020 označován jako jeden z těch nejhorších, co pamatujeme. Pro Velu ho tak nevnímám. Přinesl nám spousty dobrého. Co mu však nelze upřít je, že zamával s představami o starém světě tak jako dosud máloco za mého života.

Vela a učivo IV. – Odpovědi na nejčastější otázky spojené s obsahem výuky

29. října 2020|

Má je to bavit? Asi nejrozšířenější mýlka spojená s tím, že děti má škola bavit, je spojená s představou, že učitel je ten, který má učivo podávat tak, aby to děti bavilo. Má mít kostým, vymyšlenou celoroční hru, systém smajlíků a bodů tak, aby děti neustále zabavoval a při tom jim, ideálně nenápadně předával poznatky.

Vela a učivo III. – druhý stupeň

28. října 2020|

Na druhém stupni děti pracují se vzdělávacími obsahy v širším tematickém rámci, ve stejném režimu fungují i děti z pátého ročníku. Jednotné téma (např. Voda, Barvy, Objevy, Systém, Extrémy, Vztahy…) spojuje výukové bloky vždy v období 6 týdnů a pro děti je zobrazí myšlenková mapa tématu.

Vela a učivo I. – legislativní rámec

24. října 2020|

Škola Vela již šestým rokem vyvíjí koncept personalizovaného vzdělávání. Jsme škola registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení, máme své ŠVP, vedeme povinnou dokumentaci žáků. Po formální stránce splňujeme to, co ostatní registrované školy v České republice. Přesto fungujeme odlišně od většiny z nich.

Přestup do Vely? Přestup do Vely!

28. června 2020|

Vela má za sebou dva roky fungování, celkově však koncept a tým opečovává už šestým rokem. Do školy přichází prvňáčci, ale i starší děti, které přestupují buď z jiné alternativní školy, nebo přímo ze své školy spádové, obvykle tradičnější.

Vela doma IV – Z deníku jedné rodiny

1. května 2020|

Po tom, co se s vámi o svůj běžný den v době zavřené školy podělila kolegyně Martina, jsme požádali jedny z našich klientů, zda by taky nechali nahlédnout do toho, jak u nich doma teď, když je škola zavřená, vypadá běžný den. Moc děkujeme za sdílení.

Vela doma III – Z deníku učitelky

5. dubna 2020|

8:00 Zvoní mi budík. Mám 2 hodiny do celotřídního hangoutu. Rozdíl oproti mému životu prezenční učitelky je v tom, že obvykle nemám ráno tolik času. V polospánku těsně po probuzení mívám však nejlepší nápady. Vzniklo tak mnoho mých básní, nápadů na práci do školy, kterou studuji a samozřejmě nápadů do hodin s dětmi.

Vela doma

20. března 2020|

Již více než týden je Vela stejně jako všechny ostatní školy zavřená a děti se učí doma. Jak jsme zmiňovali dříve, děti z Vely jsou zvyklé organizovat si učení samostatně. Vědí, jak postupovat a čemu se věnovat, protože si své učení plánují běžně. Učitelé jim v těchto dnech sdílí další zdroje a materiály a konzultují přes Google Hangout (o tom vám ještě napíšeme :-))

Slovní hodnocení

4. února 2020|

Ve čtvrtek 23. ledna, právě včas před příchodem pololetí, se ve Vele uskutečnilo další setkání z cyklu Na palubě. S rodiči tentokrát probírala Katka slovní hodnocení. Určeno bylo zejména těm, kteří se s takovou formou vysvědčení ještě nesetkali – ve Vele tedy někteří letošní přestupující a rodiče dětí z prvního ročníku.

Demokracie ve Vele

3. února 2020|

Základní škola Vela pracuje s principy demokratických škol. Některé prvky (např. přijímání či propouštění dospělých dětmi, soudy nebo skutečnost, že jsou vypsané pouze aktivity navržené dětmi) ve škole přítomny nejsou, řada jich ale prostupuje každodenním životem ve škole zcela automaticky.

Není jablko jako jablko

16. ledna 2020|

Škola Vela nabízí dětem vzdělání pro budoucnost, technologie jsou tak jeho nedílnou součástí. Digitální gramotnost, informační gramotnost, komunikační dovednosti, mediální gramotnost, kreativita, kritické myšlení, umění se učit, analytické myšlení, emoční inteligence…

30. výročí sametové revoluce

19. listopadu 2019|

Pro děti u nás ve škole je 20. století vzdálená historie. Ale většinou je opravdu zajímá a fascinuje. Jejich rodiče, prarodiče a někdy i prababičky a pradědečkové, kteří to 20. století žili, jim o něm vypráví. A děti jejich povídání často vnímají jako dobrodružství, příběhy, boj dobra se zlem a i když si často nezapamatují přesný letopočet, ten pocit a kontext v nich zůstává. A mají k tomu, co slyší, spoustu otázek. Ve Vele jim nejen pomáháme hledat odpovědi, ale klademe otázky další, vlastní. Tématu moderních dějin se věnujeme průběžně během celého školního roku.

Týden pro klima

27. září 2019|

Právě proběhl Týden pro klima, do kterého jsme se jako škola rozhodli zapojit. Považujeme za důležité pomoci dětem se v tomto aktuálním tématu zorientovat.

Pomáhej, jak umíš

31. března 2022|

Říkáme si, že pomáhat můžeme tím, co umíme nejlépe a u nás ve Vele umíme pečovat o děti. Přišlo nám proto logické, že se postaráme o některé děti z Ukrajiny, které přichází do cizí země, aby unikly před válkou.

Protože ve dvou se to lépe táhne…

5. ledna 2022|

Od počátku vzniku konceptu školy jsem věděla, že nutně potřebuji parťáka. Někoho, kdo bude o chodu školy vědět všechno co já, budeme vzájemně zastupitelní, tým bude mít oporu ve více lidech a kontinuita chodu školy bude zajištěná i ve chvílích, kdy nebudu z různých důvodů přítomná.

Třetí školní rok v Hloubětíně

30. června 2021|

V Hloubětíně jsme právě dnes zakončili třetí školní rok. Koncept, podle kterého škola funguje, s sebou neseme již šestým rokem. Za tu dobu jsme se mnohému naučili, některé představy opustili, ale to hlavní - hodnoty, na nichž naše práce stojí - zůstalo.

Den s …

26. března 2021|

Ve Vele díky věkově smíšeným skupinám chodily do školy většinu tohoto školního roku děti z 1. – 4. ročníku, ti starší jsou až na krátkou pauzu v prosinci doma od října. V březnu se znovu uzavřely školy i pro mladší děti. Na jedné z konzultací na prvním stupni ve složení rodiče – dítě – dospělák z Vely padla věta “jen teda nevím, zda budu veterinářka nebo cukrářka”. Milé pousmání nad odlišností dvou možností vedlo k nápadu zprostředkovat dětem kontakt s různými profesemi. 

Vela a rok 2020

29. ledna 2021|

Kam se podíváte, tam je rok 2020 označován jako jeden z těch nejhorších, co pamatujeme. Pro Velu ho tak nevnímám. Přinesl nám spousty dobrého. Co mu však nelze upřít je, že zamával s představami o starém světě tak jako dosud máloco za mého života.

Vela a učivo IV. – Odpovědi na nejčastější otázky spojené s obsahem výuky

29. října 2020|

Má je to bavit? Asi nejrozšířenější mýlka spojená s tím, že děti má škola bavit, je spojená s představou, že učitel je ten, který má učivo podávat tak, aby to děti bavilo. Má mít kostým, vymyšlenou celoroční hru, systém smajlíků a bodů tak, aby děti neustále zabavoval a při tom jim, ideálně nenápadně předával poznatky.

Vela a učivo III. – druhý stupeň

28. října 2020|

Na druhém stupni děti pracují se vzdělávacími obsahy v širším tematickém rámci, ve stejném režimu fungují i děti z pátého ročníku. Jednotné téma (např. Voda, Barvy, Objevy, Systém, Extrémy, Vztahy…) spojuje výukové bloky vždy v období 6 týdnů a pro děti je zobrazí myšlenková mapa tématu.

Vela a učivo I. – legislativní rámec

24. října 2020|

Škola Vela již šestým rokem vyvíjí koncept personalizovaného vzdělávání. Jsme škola registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení, máme své ŠVP, vedeme povinnou dokumentaci žáků. Po formální stránce splňujeme to, co ostatní registrované školy v České republice. Přesto fungujeme odlišně od většiny z nich.

Přestup do Vely? Přestup do Vely!

28. června 2020|

Vela má za sebou dva roky fungování, celkově však koncept a tým opečovává už šestým rokem. Do školy přichází prvňáčci, ale i starší děti, které přestupují buď z jiné alternativní školy, nebo přímo ze své školy spádové, obvykle tradičnější.

Vela doma IV – Z deníku jedné rodiny

1. května 2020|

Po tom, co se s vámi o svůj běžný den v době zavřené školy podělila kolegyně Martina, jsme požádali jedny z našich klientů, zda by taky nechali nahlédnout do toho, jak u nich doma teď, když je škola zavřená, vypadá běžný den. Moc děkujeme za sdílení.

Vela doma III – Z deníku učitelky

5. dubna 2020|

8:00 Zvoní mi budík. Mám 2 hodiny do celotřídního hangoutu. Rozdíl oproti mému životu prezenční učitelky je v tom, že obvykle nemám ráno tolik času. V polospánku těsně po probuzení mívám však nejlepší nápady. Vzniklo tak mnoho mých básní, nápadů na práci do školy, kterou studuji a samozřejmě nápadů do hodin s dětmi.

Vela doma

20. března 2020|

Již více než týden je Vela stejně jako všechny ostatní školy zavřená a děti se učí doma. Jak jsme zmiňovali dříve, děti z Vely jsou zvyklé organizovat si učení samostatně. Vědí, jak postupovat a čemu se věnovat, protože si své učení plánují běžně. Učitelé jim v těchto dnech sdílí další zdroje a materiály a konzultují přes Google Hangout (o tom vám ještě napíšeme :-))

Slovní hodnocení

4. února 2020|

Ve čtvrtek 23. ledna, právě včas před příchodem pololetí, se ve Vele uskutečnilo další setkání z cyklu Na palubě. S rodiči tentokrát probírala Katka slovní hodnocení. Určeno bylo zejména těm, kteří se s takovou formou vysvědčení ještě nesetkali – ve Vele tedy někteří letošní přestupující a rodiče dětí z prvního ročníku.

Demokracie ve Vele

3. února 2020|

Základní škola Vela pracuje s principy demokratických škol. Některé prvky (např. přijímání či propouštění dospělých dětmi, soudy nebo skutečnost, že jsou vypsané pouze aktivity navržené dětmi) ve škole přítomny nejsou, řada jich ale prostupuje každodenním životem ve škole zcela automaticky.

Není jablko jako jablko

16. ledna 2020|

Škola Vela nabízí dětem vzdělání pro budoucnost, technologie jsou tak jeho nedílnou součástí. Digitální gramotnost, informační gramotnost, komunikační dovednosti, mediální gramotnost, kreativita, kritické myšlení, umění se učit, analytické myšlení, emoční inteligence…

30. výročí sametové revoluce

19. listopadu 2019|

Pro děti u nás ve škole je 20. století vzdálená historie. Ale většinou je opravdu zajímá a fascinuje. Jejich rodiče, prarodiče a někdy i prababičky a pradědečkové, kteří to 20. století žili, jim o něm vypráví. A děti jejich povídání často vnímají jako dobrodružství, příběhy, boj dobra se zlem a i když si často nezapamatují přesný letopočet, ten pocit a kontext v nich zůstává. A mají k tomu, co slyší, spoustu otázek. Ve Vele jim nejen pomáháme hledat odpovědi, ale klademe otázky další, vlastní. Tématu moderních dějin se věnujeme průběžně během celého školního roku.

Týden pro klima

27. září 2019|

Právě proběhl Týden pro klima, do kterého jsme se jako škola rozhodli zapojit. Považujeme za důležité pomoci dětem se v tomto aktuálním tématu zorientovat.

Přejít nahoru