Po návratu starších dětí do školy jsme zachovali část výuky v online podobě, většinu témat již ale děti zažívají společně ve skupinách.

V úvodu několikatýdenního tématu si děti opět zvolily, čemu se chtějí věnovat, poté došlo k rozvržení jednotlivých seminářů v rámci dnů a teď již navštěvují své aktivity podle pravidelného rozvrhu. Obvyklé výukové obsahy máme spojené do integrovaných celků, jsou vedeny zájmy dětí a nadšením dospělých pro danou oblast. Téma se věnuje různým profesím i propojením mezi nimi.

Matemág děti seznámil s pákou, rovnováhou u jednoduchých strojů, potkaly i základy rovnic. Botanik nabízí poznávání rostlin, květů, informace o rozmnožování rostlin. Děti odhadovaly nejčastější barvy květů a své odhady ověřovaly. Na Chemikovi děti pracují v laboratoři, zjišťují přítomnost škrobu v různých potravinách, pěstují krystaly různých solí, připravují a ředí roztoky a měří jejich pH, příští týden se vrhnou na kyanotypii. V Programátorovi děti zkoumají principy cyklů s určitým počtem opakování nebo s podmínkou na začátku ve Scratchi. Řešili pomocí nich různé zapeklité úlohy, a také jim pomáhaly naučit postavy „rýsovat“ krásné ornamenty ze základních geometrických tvarů (trojúhelník, čtverec, mnohoúhelníky). Mnozí se nebáli experimentovat a své obrazce dokázali pomocí vzhledových bloků rozehrát barvami. Strojař se věnuje práci s tzv. CAD programy, které se využívají ve všech odvětvích průmyslu. Děti navrhují prostorové objekty, které pak tisknou na 3D tiskárně.

Na Datovém analytikovi děti dokončily práci v nově vzniklé interaktivní učebnici zaměřené na práci s daty, která nám ukázala základní principy toho, jak se na data lze dívat a pracovat s nimi. Děti si vyzkoušely sběr dat pomocí Google Forms, kde někteří dokonce ovládli funkcionalitu, která umožňuje na základě odpovědí respondentovi zobrazit otázky navazující dle toho, co již uvedl. Děti dále zkoumají práci v Google Sheets, kde zkoumají možnosti vzorců, funkcí a dalších nástrojů. Jedna ze společných hodin byla zaměřena i na formátování, které měly nastavit tříčlenné týmy dle zadání. Zadání měl vždy k dispozici ale pouze jeden člen týmu, ten mohl mluvit pouze s hráčem „spojkou“ a ten teprve předávat informaci člověku u počítače. Bylo tak třeba ovládnout nejen komunikaci s počítačem, ale i mezi sebou.

Aktivita nazvaná Moderátor funguje jako diskuzní klub. Děti vyhledávají informace, diskutují na dané téma, ale baví se i o různých způsobech komunikace, rozebírají strategie diskutujících a moderátorů v pořadech, které znají. Aktuálně vymýšlejí vlastní rozhlasový pořad. V Novináři dávají dohromady svůj školní časopis. Ve Čtenáři se děti seznamují se zajímavými knihami všech žánrů i různých let vydání, pouští se do vlastní tvorby. V Etice a etiketě děti diskutují o svědomí politiků, přemýšlí o stereotypech.

Zabývají se budoucím časem v angličtině, konverzují s rodilou mluvčí a tvoří nová slova pomocí předpon. Ve francouzštině se věnují určování času. Ve španělštině procvičují jevy, které pomáhají s orientací, aby byly připraveny, až se jednou dostanou do nějaké španělsky mluvící země. Dozvídají se, jak mluvit o jídle a v restauraci, poznávají španělský denní režim stravování, zjišťují, jak se zeptat na cenu, jak nakupovat, ale poznávají i názvy budov ve městě.

Na Architektovi se dozvídají více o profesi architekta, jak funguje město, dům i byt, poznávají zajímavé stavby z různých období a učí se rozeznávat jejich stáří. Podnikají výlety za architekturou do okolí školy a vytváří vlastní návrhy. Zvládly navrhování interiéru podle náročného zadání klienta i návrh na podobu nového náměstí v Hloubětíně, čeká je ještě stavba celého města, domu i jednoduchá stavba přímo ve třídě.

Seminář Jednou budem dál aneb 90. léta připomněl zásadní mezníky roku 1989 na cestě k demokracii, děti se zkoušely zamyslet nad očekáváními, která tehdy lidé měli, porovnávaly novoroční projevy Gustava Husáka a Václava Havla, upozornily na nejdůležitější výzvy a problémy 90. let. Rozdělili jsme Československo. Nyní děti samostatné pracují na miniprezentacích o populární kultuře a módě 90. let – hledají si tedy informace o hudebních skupinách, slavných osobnostech, oblečení či věcech denní potřeby, bez kterých se neobešla žádná domácnost v posledním desetiletí minulého století.

Na aktivitě s názvem Dobrý občan děti diskutují nad podstatou demokracie, jejími nespornými výhodami, ale i slabinami, například za pomoci Dixit karet. Zabývají se základními principy demokratických voleb a tím, jaké volby máme v České republice. Společně se dostanou i k tématu lidských práv.

Dnes, v pátek 28.5., byly některé děti mimo téma na šifrovací hře, kterou měly vybranou již od loňska, ale kvůli pandemickým opatřením se na ni nedostaly. Jednalo se o hru Avraham Harshalom, kterou vytvořila společnost Cryptomania ve spolupráci s Pamětí národa. Ve hře děti sledovaly příběh pražských Židů a transporty do ghet a koncentračních táborů z nádraží Bubny, zároveň řešily šifry, které je v příběhu posouvaly dále.