Učitel je pro nás hrdina!

Redefinujeme roli učitelů (neměníme označení “učitel”, tvoříme nový obsah). Učitele chápeme jako manažery svých tříd, mediátory denních situacích, poradce pro rodiče, inspiraci pro děti. Naši učitelé naše hodnoty žijí, sdílejí a proto snáze předávají dětem.

Chceš se k nám přidat?

Podívej se, koho hledáme. >

Věnují se dětem ve třídách

Martina Kolářová
Učím děti na prvním stupni, specializuji se na metody kritického myšlení a matematiku Hejného. >
Renáta Farkašová
Učím děti na prvním stupni, zaměřuji se na environmentální výchovu. >
Terezie Fischerová
Učím děti na prvním stupni, zaměřuji se na matematiku. Působím v tandemu Nebeské třídy. >
Barbora Kverková
Podílím se na koordinaci odpoledního programu ve škole. Působím v tandemu Mořské třídy. Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, nabízím především dramaticko-výchovné aktivity a vaření. >
Lucie Filipová
Jsem speciální pedagog, působím v tandemu Nebeské třídy. >
Zuzana Matějková
Učím děti na druhém stupni. Mojí specializací jsou přírodní vědy a badatelská výuka. >
Anna Nováková
Učím děti na druhém stupni, mojí specializací jsou dějiny a španělština. >
Markéta Králová
Učím děti na druhém stupni, jsem metodička prevence a specialistka v oblasti čtenářství. >
Veronika Ludvíková
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, působím v tandemu Rubínové třídy. >
Veronika Majerová
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, působím v tandemu Pomerančové třídy. >

Tvoří program napříč školou

Martu Hlavajová
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, specializuji se na výtvarné umění. >
Lucie Doležalová
Koordinuji odpolední program ve škole. Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, podílím se na asistencích ve třídách, nabízím hudebně zaměřené a outdoorové aktivity. >
Beth Liebermann
Učím angličtinu na I. i II. stupni, zajišťuji výtvarné aktivity a jsem součástí odpoledních programů. >
Soňa Bielková
Učím angličtinu a francouzštinu. Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu. >
Jakub Novotný
Věnuji se dětem v odpoledním programu, učím je na skateboardu a vedu výtvarný ateliér. >
Anna Nepilová
Starám se o ranní družinu, věnuji se dětem v odpoledním programu. Nabízím herně zaměřené a kreativní aktivity. >
Anna Boučková
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, specializuji se na dějiny umění. >
Veronika Tománková
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, zaměřuji se na přírodovědné obory a rukodělné činnosti. >
Veronika Karičáková
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, zaměřuji se na ICT a angličtinu. >
Markéta Němcová
Věnuji se dětem v odpoledním programu, nabízím kreativně zaměřené aktivity. >
Kateřina Pavlů
Věnuji se dětem na prvním i druhém stupni, mojí specializací je pohybová výchova a zeměpis. >

Starají se o chod školy

Eva Dittrich Sanigová
tel.: 797 995 601
Školu provozuji a tvořím jí vhodné podmínky, pečuji o tým a komunikuji s rodiči. >
Kateřina Kuberová
tel.: 797 995 602
Organizuji chod školy, dohlížím na koncept, starám se o děti i dospělé. >
Adriana Bielková
Podporuji hladký chod školy, věnuji se organizaci a administrativě. >
Albert Málek
Na recepci pomáhám vyřídit dětem i dospělým to, co zrovna potřebují. Pro druhý stupeň připravuji a realizuji témata a projekty z přírodních věd. >
Tereza Křivohlavá
Starám se o hladký chod recepce a pomáhám dětem, učitelům i rodičům s čímkoliv, co potřebují. >
Tereza Majerová
Pomáhám dětem, učitelům i rodičům na recepci s tím, co potřebují. >
Kateřina Hašková
Podporuji šíření školního know how, pečuji o kontakt školy s vnějším světem. >
Veronika Pačesová
Specializuji se na sociální projekty, věnuji se poradenství v oblasti dotací a grantů. >
Lenka Dušková
Starám se o školní jídelnu - výdejnu, dbám na čistotu a údržbu prostor. >

Externě s námi spolupracují

Lukáš Kozel
Fotím na školních akcích. >
Jiří Junek
Školu jsem navrhl a dále se o rozvoj a koncepci jejích prostor starám. Dětem i dospělým radím s Apple světem. >
Tereza Hypšmanová
Pomáhám Vele s účetnictvím, administrativou a teambuildingovými akcemi pro dospělé. >
Tomáš Kopřiva
Ve Vele se věnuji pohybovým aktivitám, děti provázím sporty i sebeobranou. >
Anna Neumannová
tel.: 797 995 604
Z mateřské dovolené spolupracuji se školou jako specialista na volnočasové, otudoorové a pohybové aktivity. >
Barbora Hakenová
Z mateřské dovolené spolupracuji se školou jako specialista na český jazyk, mediální výchovu a dějiny 20. století. >
Lucie Šťastná
Spolupracuji jako školní metodik prevence a speciální pedagog, podporuji děti se speciálními vzdělávacími potřebami. >