Učitel je pro nás hrdina!

Redefinujeme roli učitelů (neměníme označení “učitel”, tvoříme nový obsah). Učitele chápeme jako manažery, mediátory denních situacích, poradce pro rodiče, inspiraci pro děti. Naši učitelé naše hodnoty žijí, sdílejí, a proto snáze předávají dětem.

Chceš se k nám přidat?

Podívej se, koho hledáme. >

Věnují se dětem ve třídách

Renáta Farkašová
Koordinuji chod prvního stupně, zaměřuji se na environmentální výchovu. Působím v tandemu Malinové třídy. >
Veronika Ludvíková
Učím děti na prvním stupni, působím v tandemu Rubínové třídy. >
Barbora Kverková
Působím v tandemu Mořské třídy, mou specializací je dramatická výchova. >
Kamila Černá
Působím v tandemu předškolní skupiny, mojí specializací je sociální a zážitková pedagogika. >
Karolína Wallenfelsová
Učím děti na prvním stupni, působím v tandemu Rubínové třídy. >
Yuliia Pavlovska
Věnuji se dětem na aktivitách, působím v tandemu Nebeské třídy. Pomáhám s překlady mezi ukrajinštinou a angličtinou. >
Michaela Štefková
Působím v tandemu Malinové třídy, jsem speciální pedagog. >
Klára Onallah
Působím v tandemu Mořské třídy, věnuji se psychosociální podpoře dětí. >
Anna Nepilová
Působím v tandemu předškolní skupiny a v odpoledním programu. Nabízím herně zaměřené a kreativní aktivity. >
Markéta Králová
Koordinuji chod druhého stupně, věnuji se humanitním vědám, specializuji se na čtenářství. Jsem metodička prevence. >
Zuzana Matějková
Věnuji se přírodním vědám v dopoledním programu. >
Jaroslav Karlík
Učím děti na druhém stupni přírodní vědy. Zaměřuji se na fyziku a matematiku, ale vystudoval jsem i historii. >
Marie Hamerová
Věnuji se dětem v dopoledním programu, mojí specializací je historie. >
Anna Nováková
Učím děti na druhém stupni, mojí specializací jsou dějiny a španělština. >
Veronika Majerová
Věnuji se přírodním vědám. >
Nikola Columby
Mojí specializací je geografie, pohybové a outdoorové aktivity. >
Kateřina Jagošová
Věnuji se dětem v dopoledním programu, mojí specializací je švédština, finština, severská literatura, hudba a tanec. >
Simona Buryšková
S dětmi se věnuji oblasti ICT. >
Laura Nesvorná
Věnuji se matematice na druhém stupni. >
Marta Štěpánová
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, učím německý jazyk. >

Tvoří program napříč školou

Beth Liebermann
Učím angličtinu na I. i II. stupni, s dětmi se věnuji výtvarným aktivitám a vaření. >
Stephan Abrehart
Učím angličtinu na I. a II. stupni, věnuji se hudebním aktivitám pro děti. >
Magda Němcová
Učím angličtinu u předškoláků i na I. stupni, jsem součástí odpoledních programů. >
Ema Stasová
Koordinuji odpolední program, dopoledne i odpoledne se s dětmi věnuji výtvarnému umění. >
Markéta Němcová
Věnuji se dětem v odpoledním programu, nabízím kreativně zaměřené aktivity. >
Filip Slunečko
Věnuji se dětem v odpoledním programu, zaměřuji se na herní a venkovní aktivity. >
Tereza Vaňková
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, zaměřuji se na pohybové a umělecké činnosti. >
Adam Novák
Věnuji se dětem v odpolední družině a dále se zaměřuji na pohybové aktivity pro první stupeň. >
Eliška Jonášová
Věnuji se dětem v ranní družině. >
Johanka Štamfestová
Věnuji se dětem v odpolední družině. >
Jakub Novotný
Věnuji se dětem v odpoledním programu, učím je na skateboardu a vedu výtvarný ateliér. >

Starají se o chod školy

Eva Dittrich Sanigová
Školu provozuji a tvořím jí vhodné podmínky, pečuji o tým a komunikuji s rodiči. >
Kateřina Kuberová
Organizuji chod školy, dohlížím na koncept, starám se o děti i dospělé. >
Zora Knížková
Starám se o koordinaci jednotlivých týmů, předávám informace tam, kde jsou potřeba. >
Klára Čepelínová
Podporuji hladký chod školy, věnuji se organizaci a administrativě. >
Lucie Zmij
Z rodičovské dovolené spolupracuji se školou v oblasti přírodních věd a 3D tisku. Pomáhám s administrativou. >
Šárka Husáková
Pomáhám Vele s péčí o dospěláky, účastním se výběrových řízení. >
Jana Kandravá
Pomáhám Vele s účetnictvím a administrativou. >
Veronika Vacková
Starám se Vele o sociální sítě a snažím se, aby byla vidět. >
Veronika Pačesová
Specializuji se na sociální projekty, věnuji se poradenství v oblasti dotací a grantů. >

Externě s námi spolupracují

Lukáš Kozel
Fotím na školních akcích. >
Jiří Junek
Školu jsem navrhl a dále se o rozvoj a koncepci jejích prostor starám. Dětem i dospělým radím s Apple světem. >
Tomáš Kopřiva
Ve Vele se věnuji pohybovým aktivitám, děti provázím sporty i sebeobranou. >
Lucie Filipová
Jsem speciální pedagog. >
Anna Neumannová
tel.: 797 995 604
Z mateřské dovolené spolupracuji se školou jako specialista na volnočasové, otudoorové a pohybové aktivity. >
Martu Hlavajová
Z mateřské dovolené poskytuji podporu novým kolegyním a kolegům v oblasti umění a respektujícího přístupu k dětem. >
Martina Kolářová
Z mateřské dovolené poskytuji podporu v oblasti metod kritického myšlení a matematiky Hejného. >
Barbora Hakenová
Z mateřské dovolené spolupracuji se školou jako specialista na český jazyk, mediální výchovu a dějiny 20. století. >