Učitel je pro nás hrdina!

Redefinujeme roli učitelů (neměníme označení “učitel”, tvoříme nový obsah). Učitele chápeme jako manažery svých tříd, mediátory denních situacích, poradce pro rodiče, inspiraci pro děti. Naši učitelé naše hodnoty žijí, sdílejí a proto snáze předávají dětem.

Chceš se k nám přidat?

Podívej se, koho hledáme. >

Věnují se dětem ve třídách

Martina Kolářová
Učím děti na prvním stupni, specializuji se na metody kritického myšlení a matematiku Hejného. >
Renáta Farkašová
Učím děti na prvním stupni, zaměřuji se na environmentální výchovu. >
Barbora Hakenová
Učím děti na prvním stupni. Mojí specializací je český jazyk, mediální výchova a dějiny 20. století. >
Lucie Filipová
Jsem speciální pedagog, věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu. >
Zuzana Matějková
Učím děti na druhém stupni. Mojí specializací jsou přírodní vědy a badatelská výuka. >
Anna Nováková
Učím děti na druhém stupni, mojí specializací jsou dějiny a španělština. >
Markéta Králová
Učím děti na druhém stupni, jsem metodička prevence a specialistka v oblasti čtenářství. >
Filip Sommer
Učím děti na druhém stupni, specializuji se na zeměpis a geografii. >
Veronika Ludvíková
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, působím jako asistent pedagoga. >
Veronika Majerová
Podílím se na asistencích ve třídách, na recepci pomáhám dětem i dospělým. >

Tvoří program napříč školou

Anna Neumannová
tel.: 797 995 604
Rozvíjím koncept školy. Dětem dopoledne i odpoledne nabízím hlavně outdoorové a pohybové aktivity. >
Martu Hlavajová
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, specializuji se na výtvarné umění. >
Barbora Kverková
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, podílím se na asistencích ve třídách, odpoledne dětem nabízím např. dramatický workshop. >
Lucie Doležalová
Koordinuji odpolední program ve škole. Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, podílím se na asistencích ve třídách, nabízím hudebně zaměřené a outdoorové aktivity. >
Beth Liebermann
Učím angličtinu na I. i II. stupni, zajišťuji výtvarné aktivity a jsem součástí odpoledních programů. >
Vendula Kučerová
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, podílím se na asistencích ve třídách, učím němčinu a společenské vědy. >
Jakub Novotný
Věnuji se dětem v odpoledním programu, učím je na skateboardu a vedu výtvarný ateliér. >
Lukáš Kozel
Nabízím dětem aktivity v odpoledním programu, fotím na školních akcích. >
Kateřina Zábojníková
Starám se o ranní družinu, věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu. Podílím se na asistencích ve třídách, nabízím kreativní a herní aktivity. >
Anna Nepilová
Starám se o ranní družinu, věnuji se dětem v odpoledním programu. Nabízím herně zaměřené a kreativní aktivity. >
Soňa Bielková
Věnuji se dětem v dopoledním i odpoledním programu, učím angličtinu. Podílím se na asistencích ve třídách. >

Starají se o chod školy

Eva Dittrich Sanigová
tel.: 797 995 601
Školu provozuji a tvořím jí vhodné podmínky, pečuji o tým a komunikuji s rodiči. >
Kateřina Kuberová
tel.: 797 995 602
Organizuji chod školy, dohlížím na koncept, starám se o děti i dospělé. >
Albert Málek
Na recepci pomáhám vyřídit dětem i dospělým to, co zrovna potřebují. Pro druhý stupeň připravuji a realizuji témata a projekty z přírodních věd. >
Kateřina Hašková
Podporuji šíření školního know how, pečuji o kontakt školy s vnějším světem. >
Alexandra Halousková
Na recepci pomáhám dětem i dospělým, věnuji se focení. >
Karolína Jílková
Na recepci pomáhám dětem i dospělým, ošetřuji zranění. >
Lenka Dušková
Starám se o školní jídelnu - výdejnu, dbám na čistotu a údržbu prostor. >
Kristýna Langrová
Podporuji děti v osobnostním rozvoji, mám na starost portfolio činností školního psychologa. Účastním se zápisů i přestupů, konzultací s rodiči i aktivit ve třídách. >

Externě s námi spolupracují

Lucie Šťastná
Spolupracuji jako školní metodik prevence a speciální pedagog, podporuji děti se speciálními vzdělávacími potřebami. >
Jiří Junek
Školu jsem navrhl a dále se o rozvoj a koncepci jejích prostor starám. Dětem i dospělým radím s Apple světem. >
Anežka Všianská
Ve Vele cvičím jógu s rodiči i dětmi, pomáhám s plánováním outdoorových aktivit. >
Tereza Hypšmanová
Pomáhám Vele s účetnictvím, administrativou a teambuildingovými akcemi pro dospělé. >
Tomáš Kopřiva
Ve Vele se věnuji pohybovým aktivitám, děti provázím sporty i sebeobranou. >