Čtvrtý týden jsme doma, čtvrtý týden fungujeme výhradně online. Co přesně to ve Vele znamená?

Technika, technika a zase technika

Jakkoliv jsme škola dobře vybavená a na technologie zvyklá, zavést stejnou míru komfortu do všech domácností našich dětí – to je tak trochu oříšek i pro nás. Přibližně dva týdny tedy trvalo, než se každá jednotlivost dořešila, pomoci se dočkali všichni a můžeme s jistotou a klidem říci, že víceméně online propojeni se školou z domova jsou všichni naši malí i velcí.

Dospěláci ve Vele mají běžně, nejen v tomto období, k dispozici Macbook, tablet (s klávesnicí nebo bez), příp. obojí. Ve škole využíváme G Suite pro vzdělávání a jsme za toto prostředí moc vděční.

I někteří z našich pedagogů zasedli v prvních dnech k počítači v pozici studujících – věnovali se online výuce nástrojů v rámci G Suite. Rychle si osvojili dovednosti, které ještě zbývaly k tomu, aby mohli být i oni na dálku oporou dětem i rodičům.

Kalendář, e-maily a hangouty

Využíváme kalendáře (momentálně pro organizaci hangoutů), disk – sdílíme složky, materiály – jak pro rodiče, tak dětem. Na doméně fungují nejen e-maily dospěláků, ale i ty dětské – jsou dostupné pouze uvnitř organizace a tedy bezpečné, děti přes ně komunikují i mezi sebou.

Jednou týdně z každé naší věkově smíšené skupiny odchází e-mail od třídního učitele se souhrnem k dalšímu týdnu: odkazy na aktualizované složky, připomínka nejdůležitějších termínů (např. třídního kruhu online) a novými tipy na aktivity či zdroje. Za každou třídu na prvním i druhém stupni je vždy zodpovědný jeden dospělý. Děti se pak obracejí na různé dospěláky podle témat, na kterých zrovna pracují, ale rodiče pravidelně informuje za třídu jen jeden z dospělých :-). Za školu, tak jako každý týden za běžného provozu, zasíláme tzv. Lodní noviny. Individuálně děti s dospělými / dospělí s dětmi komunikují dle potřeby.

Během týdne se jednou schází celá třída na třídní kruhu / třídnické hodině. Dvakrát až třikrát týdně mají děti možnost zapojit se do projektů / témat / skupinové výuky. Stejně jako v offline světě platí, že čím menší skupina je, tím efektivněji je využitý čas, který je k dispozici. Pro videohovory nejčastěji využíváme aplikaci Meet.

Každý týden má dítě možnost spojit se s učitelem individuálně. Termíny kolegyně organizují přes Doodle, příp. mají vypsané pravidelné časy i celé dny, kdy jsou k dispozici. 2–⁠3x týdně jsou vypsané hangouty k určitým tématům pro menší skupiny žáků.

Dvakrát týdně se děti potkávají ke krátké anglické konverzaci a ti, kteří měli jako jednu z aktivit ve škole programování, se mu věnují jednou za dva týdny také na dálku.

Zdroje jsou. A není jich málo. Které jsou ale ty pravé?

Tak jako nemá svůj konec internet :-), nemá ho ani nabídka zdrojů k dalšímu vzdělávání. Otázka tedy nezní co, kde, ale jak. Jak vybrat to pravé ořechové právě pro sebe/dítě. Volíme tedy velmi pečlivě, než něco zařadíme mezi naše doporučení, hledáme, ověřujeme, porovnáváme… Každý den se objeví nová možnost a často nejen jedna, jistojistě se valí i na rodiče a děti doma, snažíme se tedy pomáhat s orientací v nepřeberné nabídce.

Dětem jsme nasdíleli přístupy na webové stránky, které používáme i běžně v škole (matika.in, gramar.in, umimefakta.cz, umimeanglicky.cz, zlatka.in, skolasnadhledem.cz a další…).

Zaujaly nás tipy od Junáka, Český rozhlas nabízí zábavu v podobě poslechu Starých pověstí českých, těm, kteří rádi chodí po památkách jsme doporučili jejich online návštěvu. Online otevřené jsou i galerie a muzea.

Z videí jsme sdíleli např. odkazy na Akademii věd, Khanovu školu, populárně naučné pořady na ČT Déčko, filmy z Jednoho světa nebo inspiraci pro pohybové aktivity.

Družina

Do chodu školy na dálku se zapojují i odpolední pedagogové – nabízí svůj čas pro povídání s dětmi, nabízí čas na aktivity na dálku, sdílí tipy a doporučení. Jedním z prvních byl samozřejmě návod na to, jak si doma ušít roušku :-). Odpolední pedagogové teď více než ti dopolední věnují čas další práci ve škole – aktuálně třeba organizují knihovnu.

Co děláme a co ne

Hledáme cesty, jak být ve spojení, jak si povídat a jak se posouvat kupředu – jako osobnosti, v dovednostech i znalostech.

Nevysíláme výuku. Tím, že neučíme frontálně ani za běžného chodu, i v těchto dnech se věnujeme dětem samostatně nebo ve skupinkách, ať už podle zájmů nebo úrovně dovedností. Sledujeme pokrok jednotlivých dětí, nabízíme zpětnou vazbu. Děti se všeho účastní dobrovolně, rodiče samozřejmě také – každý dle vlastních preferencí a možností.

Dospěláci a tým online

Každý týden probíhá online porada celého týmu, průběžně se konají porady menší (tématické / druhostupňové/ k zápisům apod.).

Dále se vzděláváme v rámci týmu. Např. Google Classroom nejdříve prozkoumaly dvě kolegyně, aby pak předaly své know-how dál a dospěláci měli možnost nástroj využít tam, kde ho uznají za vhodné doplnění již stávající platformy. Vzájemně si předáváme zkušenosti s Trellem nebo Slackem, což jsou nástroje, které běžně využíváme i ve škole, teď se nám hodí dvojnásob. Přes Trello organizujeme úkoly, ve Slacku komunikujeme, sdílíme nápady a inspiraci i co nás potěšilo.

Naše obvyklé fungování se od toho současného neliší až tolik. Chybí osobní kontakt dětí i dospělých, obklopuje nás značná míra nejistoty, musíme improvizovat – teď už ne ze dne na den, ale v delším časovém horizontu. Ale i nyní vidíme, že dovednosti a hodnoty, na kterých naše škola stojí, se hodí nejen během všedních dnů, ale i v situacích, které je bez nadsázky možné označit za historické. Protože ať už budou zpětné statistiky vázané na aktuální pandemii jakékoliv, jedno je jisté: děti se budou dále vzdělávat pro svět, který podobné nečekané situace může přinést znovu. Umět se učit, vyznat se v informacích, dokázat se rozhodnout, domluvit, být empatický a solidární, to jsou hodnoty, které patří do života dospělých i dětí a jsou v něm klíčové.

Jak vypadá běžný den ve virtuální Vele? Jako první vám nasdílíme pohled naší kolegyně, která se stará o prvostupňovou, věkově smíšenou, třídu. Už zítra nahlédnete do všedního dne Martiny Kolářové.