Přinášíme pohled pod pokličku dalšího tematického období u starších dětí, tentokrát nese název S čistým štítem. Probíhá distančně a děti se v něm věnují dějinám, imunitě, geometrii, jazykům nebo mediální gramotnosti.

V historii se semináře zameřují na témata a postavy, na které nemíváme jednotný názor. Ve starších dějinách čtou děti prameny o husitství, návratu k původním ideálům křesťanství, i vlastní texty Jana Husa, které zdařile interpretují. V moderních dějinách se věnují První republice a jejím významným osobnostem. Kromě T.G. Masaryka děti hledaly inspiraci v životě bojovnice za ženská práva Františky Plamínkové. Zkoumají, zda nenajdou své předky v databázi legionářů a budou se věnovat osobnostem prvorepublikového filmu a diskutovat nad filmem Cesta do hlubin študákovy duše.

V jazyce se věnují slohu a rozvíjí svou kreativitu při sestavování vyprávění, jedno vyprávění dokonce zkusily napsat ve skupině společně. Cestují za literaturou do 19. století, konkrétně do času realismu a řeší palčivé otázky doby, jako je postavení žen ve společnosti nebo další předsudky.

Společně se snaží v diskuzích najít odpovědi na otázky, kdy je člověku na světě dobře, jak moc nás ovlivňuje příroda a co můžeme dělat pro své zdraví. Děti zjistily, jak vzniká rýma a horečka, jak funguje imunitní systém a jak žijí viry a bakterie. Při geometrii odhadují a počítají rozměry kruhu, rýsují nepálskou vlajku a poznávají, na jakých geometrických základech je postavené origami. Podle geometricky přesných nákresů si pak někteří šijí vlastní penál. V rámci chemie děti zjišťují, co je přírodní a co chemické, co znamenají některé pojmy jako umělý, syntetický, organický nebo chemický. V projektech pozorují, co vyroste z otisku neumyté ruky do agaru, aktuálním tématem jsou také čistící prostředky a dezinfekce.

V rámci semináře Nečisté jednání médií řeší, jaký přínos mají média pro společnost, jak média vybírají, o čem budou psát nebo vysílat. V lekcích s názvem Štíty počítačů sestavují společně napříč hodinami myšlenkovou mapu pomocí MindMeister, kde rozepisují různé hrozby spojené se světem technologií a povídají si o tom, jak jim lze předcházet nebo je řešit. V opakovacím kvízu v podobě „Milionáře“ vytvořeném v learningapps.org si pak ověří, co si zapamatovaly.

Na dalším ze seminářů děti řeší toto zadání: Představte si, že jste zástupci pražského magistrátu a obdržíte dopis od UNESCO – hrozí, že Praha bude odebrána ze seznamu památek UNESCO a vy tomu máte zabránit. Děti se musí vypořádat s problémy, které Prahu sužují. Na pomoc si přizvali odborníka na pražské neduhy, Janka Rubeše, každý týden se díky jeho videím dozvídají o problémech, jako jsou dvojí ceny pro turisty, podvodné směnárny, vizuální smog, ale objevují i způsoby, jak Prahu otevřít světu. Své poznatky zpracovávají do podoby fiktivní aplikace, která má pomoci turistům vyznat se v krásách i nástrahách našeho hlavního města.

V rámci tohoto šestitýdenního období si navíc děti vymyslely svou vlastní cenu za občanskou iniciativu s názvem Mahalo Vela. Cenu udělují ve dvou kategoriích – sociální a environmentální. Každý týden si představí nově nominované projekty a v závěrečném týdnu budou hlasovat, který projekt získá jejich cenu. Zatím si povídali o projektech jako jsou Ježíškova vnoučata, Omáčky bez domova, Bike Jesus nebo Knihovna věcí.