Předběžná přihláška do ZŠ Vela

Vážení rodiče, děkujeme vám za zájem o naši školu.
Níže přiložený formulář má dvě části.V první se ptáme na údaje o dítěti, ve druhé vás prosíme o vyplnění základních informací o rodičích.

Vyplňte prosím pouze v případě zápisu do 1. ročníku.

mladší než předškolní
předškolní
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pokud ano, doplňte prosím jméno a věk.

alergie, omezení

např. specifické potřeby

Zákonní zástupci

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.